• Priateľskí učitelia
   • Všestranný rozvoj detí
   • Sme jedna veľká rodina
  • Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti.
  • Ludwig van Beethoven
  • Hudba je jedinou rečou, v ktorej sa ľudia navzájom neurážajú.
  • Romain Rolland
  • V tanci nemôžeš byť dobrý alebo zlý....
   Môžeš len žiť pre tanec, alebo tancovať pre život...
  • Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.
  • Pablo Picasso