• Priateľskí učitelia
   • Všestranný rozvoj detí
   • Sme jedna veľká rodina
   • Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti.
   • Ludwig van Beethoven
   • Hudba je jedinou rečou, v ktorej sa ľudia navzájom neurážajú.
   • Romain Rolland
   • V tanci nemôžeš byť dobrý alebo zlý....
    Môžeš len žiť pre tanec, alebo tancovať pre život...
   • Každé dieťa je umelec. Problém je zostať umelcom aj keď vyrastie.
   • Pablo Picasso